CryoGuard

Extra opnemer en magneetklep naast bestaande vulsysteem ter beveiliging van het overvullen van een biologisch opslagvat, druktank of open dewar.