MVE Eterne/HE Serie

Er is een kritische temperatuur voor de meeste biologische monsters die gecryopreserveerd worden. Deze staat bekend als de glasovergangstemperatuur (Tg) en wordt algemeen aanvaard in de orde van grootte van -130 tot -135°C. De levensvatbaarheid op lange termijn van ingevroren monsters kan ernstig in het gedrang komen als zij boven deze temperatuur worden bewaard. Als zij bovendien meerdere temperatuurovergangen doormaken, in beide thermische richtingen, kan er extra verslechtering optreden. Het is belangrijk dat de LN2-vriezer een lagere temperatuur aanhoudt, zelfs tijdens het invriezen en het ophalen van de monsters. Dit is veel waarschijnlijker wanneer de vriezer -190°C aanhoudt dan wanneer het systeem op of nabij de kritische temperatuur bij normaal evenwicht is. De aanpak van Chart-MVE van dit probleem bestond uit het verbeteren van het fundamentele ontwerp van vriezers die in de dampfase worden gebruikt en een vriezer voor stikstofdamp te ontwerpen en te bouwen die de eerdere problemen in verband met opslag in dampfase aanpakt.

Downloads

CryoS_MVE HEterne series