CryoLow

De CryoLow is de nieuwe alarmunit voor lage niveaus die kan worden geïnstalleerd op kleinere aluminium stikstofdewars. De CryoLow kan een lokaal alarm genereren dat zichtbaar is via LED’s op de unit en een geluidssignaal. De unit heeft ook normaal open/normaal gesloten I/O-contacten voor alarmaansluiting op afstand.

Downloads

CryoLow_Datasheet