Contronics SCANLOG

Het scanlog is het centrale display, alarm- en controlestation voor een netwerk van alarmlog en dualog loggers. Een groot duidelijk display maakt het gemakkelijk om te begrijpen wat er gebeurt. Dankzij de menukeuze met vijf drukknoppen is het systeem voor iedereen eenvoudig te bedienen. Het scanlog is volledig autonoom en is voor zijn werking niet afhankelijk van een PC. Wanneer de limieten worden overschreden, genereert het scanlog zowel hoorbare als zichtbare alarmen en vertelt het u precies wat er aan de hand is. Geen cryptische foutcodes of onherkenbare kanaalnummers. U bepaalt de titel en de weergegeven foutmeldingen voor alarmen op elke locatie. De tijd, datum en details van elk alarm worden ook vastgelegd in een apart gebeurtenissenlogboek. Iedereen kan een alarm uitschakelen, maar het kan niet worden genegeerd. Het alarm wordt na een vooraf ingestelde tijd opnieuw geactiveerd. Alleen personeel met een alarmsleutel kan een alarm annuleren. Het systeem biedt echte continue logging. De loggers doen elke 4 seconden een meting 4 seconden, zelfs als uw loginterval 1 uur is. Ze slaan de slechtste waarde op gemeten tijdens elk loginterval. De gratis Windows PC software toont, analyseert, print en archiveert uw gelogde gegevens.

Downloads

CryoS_ContronicsScanlog