Contronics ALARMLOG

De Alarmlog is een éénkanaals, op batterijen werkende logger met hoorbaar alarm en een groot duidelijk display. De Alarmlog voert elke 4 seconden een meting uit, zelfs als uw loginterval 1 uur is. Het slaat de slechtste waarde op die tijdens elk loginterval wordt gemeten. De tijd en datum van elke alarmgebeurtenis of instellingswijziging wordt vastgelegd in een apart logboek. Een extra contactingang kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een alarm te genereren als een vriezerdeur open blijft staan. Alarmlog wordt aan elkaar gekoppeld om kleine multipuntsystemen te creëren en kan ook in systemen worden gebruikt. Een volledig assortiment installatieaccessoires maakt het systeem eenvoudig te installeren en gemakkelijk uit te breiden. De Alarmlog is volledig autonoom en is voor zijn werking niet afhankelijk van een PC. De gratis Windows PC software toont, analyseert, print en archiveert uw gelogde gegevens.

Downloads

CryoS_ContronicsAlarmlog