cryo solutions

Biomedische Markt

Biomedische Markt

Cryo Solutions heeft jarenlange expertise in het leveren en onderhouden van cryogene apparatuur voor het invriezen en opslaan van biologisch materiaal. Als geen ander kennen wij de specialistische behoefte in deze markt om de veiligheid te waarborgen voor uw materiaal van onschatbare waarde. U kunt dan ook rekenen op vakspecialisten die uw markt en wensen kennen en graag proactief met u meedenken.

Externe Opslag

Wilt u uw biologisch materiaal extern opslaan voor risicospreiding of omdat u te weinig of te dure opslagcapaciteit heeft? Ook dan is Cryo Solutions u graag van dienst. Cryo Solutions beschikt over haar eigen cryogene opslagfaciliteit die aan alle eisen voldoet. Daarnaast werken wij zeer nauw samen met enkele partners, onder andere voor de opslag van -80 vriezers. Er zijn verschillende niveaus van opslag en beveiliging mogelijk – voor iedere situatie en voor een betaalbare prijs.

Deze manier van opslaan kan gewenst zijn om meerdere redenen, maar de meest voor de hand liggende zijn toch wel risicospreiding en ruimtegebrek op uw eigen locatie. Naast het extern onderbrengen van uw back-up materiaal kan ook uw opslagmateriaal – waar u niet direct toegang tot hoeft te hebben – elders onder gebracht worden, zodat u uw kostbare ruimte optimaal kunt benutten.

Het extern opslaan bij Cryo Solutions kan met uw eigen opslagvat, maar u kunt ook een deel van of een geheel vat huren van Cryo Solutions. De opslag is incl. 24uur bewaking, FDA approved data-loggen van temperatuur én natuurlijk de vloeibare stikstof levering.

 

Om de (handeling) kosten zo laag mogelijk te houden heeft Cryo Solutions gekozen voor een systeem waarbij u zelf uw materiaal brengt, plaatst en haalt, ook omdat dit de beste garantie geeft dat er op de juiste manier met uw materiaal wordt omgegaan. Wanneer dit door derden gedaan wordt kan dit nooit 100% gegarandeerd worden, hoe goed men ook zijn best doet. Echter, indien u het op prijs stelt kunnen wij het transport van uw samples of vat wel regelen.